המידע באתר זה אינו מהווה התוויה רפואית ו/או תחליף לכל טיפול תרופתי זה או אחר.

בכל מקרה של מחלה או בעיה רפואית או חשד למחלה או בעיה רפואית יש להיוועץ עם רופא מטפל.

המידע המובא באתר זה הינו מידע כללי המבטא גישה מסוימת או דעה קיימת. 

בכל מקרה של ספק לגבי ההתאמה אנו ממליצים לפנות לרופא  לברר אם, כיצד ואיך להשתמש בו, לבדו או עם מוצרים אחרים ו/או תרופות הניטלים על-ידך.

המידע המסופק על-ידי האתר מובא למבקרים באתר כשירות אינפורמטיבי, אין בו כדי להוות הוראה או תשובה או המלצה כיצד לטפל במחלה או בתופעה או במצב בריאות כלשהו.

על הרוכש להביא בחשבון כי יתכן ולמוצרים השפעות שונות,  על בני אדם שונים, וכי תגובתו הפיסית של כל אדם למוצר שונה משל רעהו.

מומלץ להתייעץ עם רופא בכל הנוגע למטרות ואופן השימוש, תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות ובין מוצרים שונים.

 אין להשתמש במידע הניתן באתר זה לצורך אבחון מחלה או בעיה רפואית, לצורך הטיפול בהן או לצורך קביעת או התאמת הטיפול התרופתי הנדרש בעטיין.